Điện thoại iPhone bị hỏng pin , chai pin, phải làm sao

/news/dien-thoai-bi-hong-pin-chai-pin-phai-lam-sao.html

Tình trạng này thường hay xảy ra khi các bạn treo máy sạc qua đêm hoặc do dùng pin đến cạn kiệt , vừa dùng vừa sac làm cho tuổi thọ pin hao mòn