iPhone sạc không vào điện, không vào pin

/news/8-cách-có-thẻ-giúp-tuỏi-thọ-pin-của-diẹn-thoại-bạn-duọc-tót-hon.html

Trong một số trường hợp người dùng điện thoại thường gặp phải lỗi sạc pin điện thoại nhưng không vào hoặc nếu có vào thì cũng rất chậm

Điện thoại iPhone bị hỏng pin , chai pin, phải làm sao

/news/dien-thoai-bi-hong-pin-chai-pin-phai-lam-sao.html

Tình trạng này thường hay xảy ra khi các bạn treo máy sạc qua đêm hoặc do dùng pin đến cạn kiệt , vừa dùng vừa sac làm cho tuổi thọ pin hao mòn